Pelasta pörriäinen-kampanja!

TEE EKOTEKO – PELASTA PÖLYTTÄVÄ PÖRRIÄINEN

Luonnonpölyttäjäkannat ovat pahoin taantuneet ja pölyttävät pörriäiset – kuten kimalaiset ja mehiläiset – tarvitsevat apua meiltä ihmisiltä. Syynä hyönteisten katoamiseen ovat elinympäristöjen väheneminen, avoimien alueiden umpeenkasvu, ympäristömyrkyt ja ilmastonmuutos.
Pölyttäjien katoaminen vaikuttaa meihin kaikkiin. Kukkivat viljely- ja luonnonkasvit sekä puutarhamarjat ja hedelmät tarvitsevat hyviä pölyttäjiä tuottaakseen satoa.
Lestijärvellä on käynnissä pelasta pörriäinen kampanja. Pelasta pörriäinen kampanjan tarkoituksena on antaa pörriäisille ravintoa ja suojaa kukkien muodossa. Lestijärven rantabulevardi on otollinen alue pörriäisniitylle. Ennen rantabulevardin varrella oli lyhyttä ruohikkoa mutta tänä kesänä niityllä kasvaa monenmoisia kukkia ja surina käy!

Voit auttaa pörriäisiä esimerkiksi rakentamalla hyönteishotellin.

Pesäpaikkojen vähentymisen takia kolopesivät pölyttäjät tarvitsevat hyönteishotelleja eli keinopesiä. Keinopesäksi voi rakentaa korsipesän, koivunpölkkypesän tai yhdistelmäpöntön. Jos et ole varautunut syksyllä pesänrakennuspuuhiin materiaalia keräämällä, onnistuu keväällä helpoimmin koivunpölkkypesän tekeminen. Lisää tietoa ja ohjeita pörriäisten avuksi löydät osoitteesta maajakotitalousnaiset.fi/pelastaporriainen.

 

pörriäisniitty.