Vuokrausehdot

Lestijärven kunnan vuokravälineiden kuten lumikenkien ja SUP-lautojen vuokrausehdot.

  1. Välinevuokraus tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla.
  2. Mikäli vuokraaja luovuttaa välineet kolmannen osapuolen käyttöön, vuokraaja on edelleen vastuussa vuokrausehtojen täyttymisestä.
  3. Vuokraaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.
  4. Vuokrattuja välineitä saa käyttää vain niille tarkoitetun käytön mukaisesti ja niille soveltuvissa vesissä/maastoissa, joissa ei ole kivikkoja tai muita esteitä, jotka voivat vahingoittaa välineitä.
  5. Vuokraaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.
  6. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.
  7. Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä.
  8. Mikäli vuokraaja palauttaa vuokravälineet myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, vuokraaja voi periä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.

Välineiden vuokrausehdot.pdf